Lajme flash

Preambul

Kemi vizionin dhe guximin që duke ndryshuar vetveten, të ndryshojmë shoqërinë dhe vendin. Të(...)

Preambul
Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri
Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri

Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri ka nisur në vitin 1991 me vendosjen e marrëdhënieve(...)

Integrimi në Bashkimin Evropian

Marrja e statusit të vendit kandidat dhe fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian do të(...)

Integrimi në Bashkimin Evropian
Shqipëria dhe Bashkimi Evropian

Shqipëria tashmë ka hyrë në dekadën e tretë të përpjekjeve për një transformim politik,(...)

Shqipëria dhe Bashkimi Evropian

Instrumenti Financiar I Para-Anëtarësimit (IPA)

Instrumenti Financiar I Para-Anëtarësimit (IPA)

Fondet e IPAs Kombëtare dhe me Shumë Vënde Përfituese

më shumë
Instrumenti i BE-së 2014

Instrumenti i BE-së 2014

Instrumenti ka për qëllim të mbështesë administratën shqiptare në zbatimin e reformave që lidhen me acquis të BE-së, të rrisë dialogun me shoqërinë civile për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe të përforcojë kapacitetet administrative për koordinimin e reformave në sektorë si dhe për të ecur drejt qasjes sektoriale.

më shumë
Programet Europiane

Programet Europiane

Pjesëmarrja në Programet Europiane mundëson vendet partnere që të njihen me metodat dhe politikat e BE

më shumë
ALTERM

ALTERM

Bazë terminologjike shumëgjuhëshe e krijuar në procesin e përkthimit të Legjislacionit Europian në gjuhën shqipe dhe shërben si mjet i rëndësishëm përkthimi.

më shumë